Monday, 19 October 2015

How to Prevent Leptospirosis

How to Prevent Leptospirosis?

Sanhi: Mikrobyong "Leptospira"

Paano nakukuha:
> Sa pamamagitan ng pagpasok ng mikrobyo sa balat na may sugat mula sa tubig-baha, basang lupa, o halamang may ihi ng kontaminadong daga.


Mga Palatandaan:
> Lagnat
> Panginginig ng katawan o "chills"
> Pananakit ng binti, kalamnan, kasukasuan at ulo.
> Pamumula ng mga mata sa ibang pasyente.
> Paninilaw ng balat.
> Matingkad na kulay na ihi.
> Kakaunti ang iniihi.
> Sobrang pananakit ng ulo.

Pag-iwas at Pagsugpo:
> Iwasang lumangoy o lumusong sa kontaminadong baha at maruming tubig.
> Gumamit ng bota kung kailangang lumusong sa baha.
> Sugpuin ang mga daga sa bahay.
> Panatilihing malinis ang buong bahay.

0 comments:

Post a comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes